Κυριακή, 31 Μαϊος 2020

ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΥΣΘΕ

Τοῦ Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ

Δ α ν ι ή λ

 

                                                Λ. 576

            Ἡ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπενθυμίζει στούς πιστούς τήν ἀνάγκη γιά τήν πνευματική μεταμόρφωση τους ἤ πνευματική ἀνανέωσή μας κατά τήν προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου “μεταμορφοῦσθαι” πού εὑρίσκεται στόν ἀντίποδα τῆς ἄλλης προτροπῆς του “μή συσχηματίζεσθε” (Ρωμαίους ιβ΄ 2)

            Οὐσιαστικά πρόκειται κατά τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν θεώση πού ἀποτελεῖ ἀκρότατη ἐπιθυμία τῶν ἀνθρώπων.

  1. Τό πρότυπο τῆς μεταμορφώσεως τῶν πιστῶν.

            Τό πρῶτο θέμα πού τίθεται στούς πιστούς εἶναι νά προσδιορίσουν τό πρότυπο τῆς μεταμορφώσεώς τους ἤ μέ ἄλλες λέξεις τῆς πνευματικῆς ἀνανεώσεώς τους. Αὐτό κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο εἶναι ὁ καινός ἄνθρωπος πού ὁ Θεός κατά τό σχέδιό του ἔχει πλάσει γιά νά ζεῖ μέ δικαιοσύνη καί ἁγιότητα πού προέρχονται ἀπό τήν ἀλήθεια : «ποθσθαι μς κατ τν προτραν ναστροφν τν παλαιν νθρωπον τν φθειρμενον κατ τς πιθυμας τς πτης, νανεοσθαι δ τ πνεματι το νος μν»  (Πρός Ἐφεσίους δ΄ 22-23)

            Δηλαδή : «Νά πετάξετε ἀπό πάνω σας τόν παλιό ἑαυτό σας, πού σᾶς συνδέει μέ τήν προηγούμενη ζωή σας καί πού φθείρετε μέ τίς ἀπατηλές ἐπιθυμίες του. Νά ἀνανεωθεῖτε σέ ὅλο τό πνευματικό σας βάθος»

  1. Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς μεταμορφώσεως.

Οἱ λόγοι τῆς μεταμορφώσεως ἤ τῆς πνευματικῆς ἀνανεώσεως τῶν ἀνθρώπων  εἶναι δύο:

  1. Ἡ ἁμαρτία.

Αὐτή φθείρει καί στερεῖ ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους τήν δόξα τοῦ Θεοῦ κατά τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως διατυπώθη ἀπό τόν ἀπόστολο Παῦλο, ὅτι πάντες ἥμαρτον καί στεροῦνται τήν δόξα τοῦ Θεοῦ (Ρωμαίους γ΄ 23).

Γιά νά ἀποκτήσουν τήν θεία δόξα, δηλαδή νά θεωθοῦν,  πρέπει νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τήν ἁμαρτία. Ἁμαρτία καί θέωση εἶναι ἀσύμβατες καταστάσεις.

  1. Ἡ μαρτυρία.

Ὅλοι οἱ πιστοί πρέπει νά μεταμορφωθοῦν. Ἡ ἀνανεωμένη ἀπό τήν θεία Χάρη ζωή τους  μαρτυρεῖ στό  περιβάλλον τους τήν ἁγιότητα τοῦ χαρακτῆρα τους καί τήν πρός τά κρείττω ἀλλοίωση τους ἀπό τήν ἕνωσή τους μέ τόν Θεό ὅπως συνέβη μέ τόν Μωϋσῆ (Ἐξόδου λδ΄ 29-30) καί τούς Ἀποστόλους  (Πράξεων δ΄ 13).

Εἶναι ἀνάγκη οἱ πιστοί νά ἔχουν μεταμορφωμένη καί συνεχῶς ἀνανεούμενη πνευματική ζωή.

Γι’ αὐτό πρέπει πάντοτε οἱ πιστοί νά ἐνδιαφέρονται γιά τό ποιά μαρτυρία δίδουν στήν οἰκογένειά τους, στό περιβάλλον τους, στήν ἐργασία τους, στήν κοινωνία πού ζοῦν.

                                                              

  1. Ὁ τρόπος τῆς μεταμορφώσεως.

Πῶς θά μεταμορφωθοῦν ; Ἰδού.

α) Γκρεμίζοντας στή ζωή τους ὅλα τά μάταια καί εὐτελῆ ἀνθρώπινα πρότυπα, τά ὁποῖα ἀπέρριψε ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀποκαλώντας τα σκύβαλα,  δηλαδή σκουπίδια  (Πρός Φιλιππησίους γ΄ 8)

β) Πράττοντας τό θέλημα τοῦ Θεοῦ γιά τούς ἀνθρώπους, ὅπως σαφέστατα τό ὅρισε ὁ Κύριός μας “Τοῦτο γάρ ἐστί θέλημα τοῦ Θεοῦ ὁ ἁγιασμός ἡμῶν” (Α΄ Θεσσαλονικεῖς δ΄ 3).

γ) Ζητώντας ἀπό τό Θεό μέ θερμή προσευχή νά σέ δυναμώνει σ’ αὐτό τόν ἀγῶνα (Λουκᾶ α΄ 35).

Ἡ πνευματική μεταμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι ἀποτέλεσμα ἑνός προσωπικοῦ ἀγῶνος, ἀλλά δωρεά τοῦ Θεοῦ καί ἀποτέλεσμα τῆς συμμετοχῆς τοῦ ἀνθρώπου στή ζωή τοῦ Θεοῦ διά τῶν ἁγίων μυστηρίων.     Αὐτή τήν πνευματική διαδικασία περιγράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὡς ἑξῆς: “Γιατί μόνο στό Χριστό κατοικε σωματικά λη θεότητα. Μόνο ατός μπορε νά μς δώσει τήν πληρότητα τς ζως, ατός πού εναι κύριος κάθε ρχς κι ξουσίας” (Κολοσσαεῖς γ΄ 9-10).

Ἡ πνευματική μεταμόρφωση εἶναι συνεχής ἐνέργεια τοῦ ἁγίου Πνεύματος κατά τόν ἀπόστολικό λόγο: “ Ὅλοι, μες, λοιπόν, χωρίς κάλυμμα στό πρόσωπο, κοιτάζουμε σέ καθρέφτη τή λαμπρότητα το Κυρίου καί μεταμορφωνόμαστε σ’ ατήν τή λαμπρή εκόνα του, βαδίζοντας πό δόξα σέ δόξα μέ τήν νέργεια το Κυρίου, πού εναι τό Πνεμα” (Πρός Κορινθίους Β΄ γ΄ 18).

                                                   *****

 

20181205 165004

Ιερά Μητρόπολη

Καισαριανής Βύρωνος & Υμηττού

Φορμίωνος 83

16121, Καισαριανή

Τηλ. : 210 7224123 - 210 7237133

Fax : 210 7223584

email :info@imkby.gr

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

images