Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

τοῦ Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ

 

                    Δημοσιεύθηκε 6.6.2019

 

            Στήν τελευταία ὁμιλία πρός τούς μαθητές Του ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός ἔδωσε τίς τελευταῖες ἐντολές Του.

1) Νά μή ταράζεσθε ἀπό τήν ἐπίθεση

τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ διαβόλου

            Ὁ Κύριος ἐνισχύει κάθε ἀγωνιζόμενο πιστό γιά νά μή ταράζεται ἀπό τίς ἐπιθέσεις τῆς ἁμαρτίας, ὅπως στήριξε στοργικά τούς μαθητές Του γιά νά μήν ταραχθοῦν καί φοβηθοῦν ἀπ’ ὅσο θά συνέβαιναν κατά τό πάθος Του (Ἰωάννου ιδ΄ 1, 27).

             Ἀπόδειξη ἀποτελοῦν οἱ λόγοι Του στόν ἀπόστολο Πέτρο πού ἐπιβεβαίωσε ὅτι προσευχήθηκε γι’ αὐτόν νά μή χαθεῖ ἡ πίστη του τήν ὥρα τοῦ πειρασμοῦ (Λουκᾶ κβ΄ 31-32).

2) Σᾶς δίνω τήν εἰρήνη μου.

            Ἀποχαιρετώντας ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός τούς μαθητές Του στόν μυστικό δεῖπνο τούς ἔδωσε τήν εἰρήνη Του  (Ἰωάννου ιδ΄ 27). Τό ἴδιο ἔπραξε καί μετά τήν ἀνάστασή Του.

            Ἡ εἰρήνη εἶναι ἡ δωρεά σ’ ὅλους τούς πιστούς τοῦ Κυρίου μας μετά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ μυστηρίου τῆς σωτηρίας μας.  

3) Ἐμπιστευθῆτε τόν Θεό καί Μένα.

            Ὁ Κύριος μας ζητεῖ ἀπό τούς μαθητές Του νά ἔχουν ἐμπιστοσύνη στό Θεό Πατέρα, στήν ἀγάπη Του, στήν ἀγαθότητα Του, στήν παντοδυναμία Του, στήν πρόνοια γιά τά δημιουργήματά Του, νά ἔχουν ἐμπιστοσύνη καί στόν Ἴδιο μέ τούς λόγους Του “Πιστεύετε εἰς τόν Θεόν καί εἰς ἐμέ πιστεύετε ” (Ἰωάννου ιδ΄ 1).

            Ἡ ἐμπιστοσύνη στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό εἶναι ἡ ἄγκυρα πού συγκρατεῖ τήν ψυχή νά μήν ναυαγήσει στό πέλαγος τῶν ἀμφιβολιῶν, τῶν συγχύσεων καί τῶν ἀβεβαιωτήτων.

4) Μείνετε ἑνωμένοι μαζί Μου γιά νά εἶμαι ἑνωμένος μαζί σας.

            Πολλά καί πολλοί ἐπιδιώκουν νά μᾶς χωρίσουν καί νά μᾶς ἀποξενώσουν ἀπό τόν ποθητό καί ἐρασμιώτατο Νυμφίο τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς ψυχῆς μας τόν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό.

            Ἐκεῖνος μᾶς καλεῖ “Μείνατε ἐν ἐμοί κἀγώ ἐν ὑμῖν ” (Ἰωάννου ιε΄ 6), νά μή παρασυρθοῦμε, καί ἀπομακρυνθοῦμε ἀπ’ Αὐτόν νά μήν Τόν ἐγκαταλείψουμε ποτέ καί γιά καμμία αἰτία.

5) Νά ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.

            Ἐπανειλημμένως ὁ Κύριος  ἔδωσε στούς μαθητές Του τήν νέα ἐντολή νά ἔχουν οἱ μαθητές Του μεταξύ τους ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη θά τούς ἑνώσει μεταξύ τους καί μέ τόν Ἴδιο. Προβάλλεται ὁ Ἴδιος ὡς πρότυπο ἀγάπης “καθώς ἠγάπησα ὑμᾶς ” (Ἰωάννου ιγ΄ 34). Μᾶς ἀγάπησε μέ τήν ὕψιστη ἀγάπη θυσιαζόμενος γιά μᾶς.

            Ἡ ἀγάπη φανερώνεται ἀπό τίς θυσίες πού κάνουμε γι’ αὐτούς πού ἀγαπᾶμε.

6) Νά τηρήσετε τίς ἐντολές Μου.

            Ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καθορίζει καί ἀποδεικνύει ἄν ἀγαπᾶμε τόν Θεό κατά τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό

            Γιά νά τηρήσουμε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ πολλές φορές στή ζωή μας χρειάζεται νά παλαίψουμε, νά πονέσουμε, γιά νά μή συντριβοῦμε ἀπό τήν δύναμη μέ τήν ὁποία μᾶς πολεμεῖ καί μᾶς ἐμποδίζει ἡ ἁμαρτία.

7) Θά ζήσετε.

            Μέσα στήν ζοφερότητα τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου ὁ Κύριος μας πού εἶναι Κύριος τῆς ζωῆς καί ἡ πηγή τῆς ἀθανασίας  δήλωσε  “ γ εμι νστασις κα ζω ” (Ἰωάννου ια΄ 25) καί  ὑπόσχεται στούς μαθητές Του “ὑμεῖς  ζήσεσθε”.

8) Νά εἶσθε ταπεινοί καί νά διακονῆτε ὁ ἕνας τόν ἄλλο.

            Ἡ διακονία στούς ἀδελφούς εἶναι ἡ ἀπόδειξη τῆς ταπεινώσεως μας  Τό μεγαλεῖο τοῦ μαθητοῦ εἶναι ἡ διακονία τῶν ἀδελφῶν του, ὅπως ὑποδέχθηκε ἀπό τόν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό ὅταν ἔνιψε τά πόδια τῶν μαθητῶν Του (Ἰωάννου ιγ΄ 14-15 καί Ματθαίου κ΄ 26-27).

9) Νά συγχωρεῖτε ὅσους σᾶς ἀδικοῦν.

Ὁ Κύριος μας πού ἐδίδαξε, ὅτι ὀφείλουμε νά συγχωροῦμε τούς ἐχθρούς μας καί ἐπισφράγησε στήν πράξη τήν ἀρετή τῆς συγγνώμης καί ἀνοχῆς μας πρός τούς ἄλλους συγχωρώντας τούς σταυρωτές Του (Ματθαίου στ΄ 14-15)

Ὁ Κύριος σέ ἐρώτηση τοῦ ἀποστόλου Πέτρου γιά τό πόσο ἀνεκτικοί ὀφείλουμε νά εἴμαστε πρός τούς ἀδελφούς πού μᾶς βλάπτουν, μᾶς ἐπιτίθενται, μᾶς ἀδικοῦν, μᾶς ζημιώνουν μέ κάθε τρόπο ἀπάντησε ὅτι ἀπεριορίστως ὀφείλουμε νά συγχωροῦμε καί νά ἀνεχόμαστε τούς ἀδελφούς μας (Ματθαίου ιη΄ 22).

                                               

20181205 165004

Ιερά Μητρόπολη

Καισαριανής Βύρωνος & Υμηττού

Φορμίωνος 83

16121, Καισαριανή

Τηλ. : 210 7224123 - 210 7237133

Fax : 210 7223584

email :info@imkby.gr

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

images