Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙC

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗC,  ΒΥΡΩΝΟC  ΚΑΙ  ΥΜΗΤΤΟΥ

Φορμίωνος 83, Καισαριανή, τ.κ. 161 21. Τηλ. 210-7224123  fax.:  210-7223584

( Internet) http: //www.imkby.gr  - (e-mail) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Τό σχέδιο τῆς σωτηρίας καί τῆς ἐν Χριστῷ ἀπολυτρώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους πραγματοποιήθηκε σταδιακά ἀπό τόν Θεό πού συνεργάσθηκε μέ διάφορα πρόσωπα σέ συγκεκριμένες ἐποχές καί καταστάσεις.

Τήν ἱστορία τῶν προσώπων καί τῶν γεγονότων θά παρουσιάζουμε στίς Ὁμιλίες μας ἐνῶ συγχρόνως ἐπισημαίνονται τά δογματικά καί ἠθικά διδάγματα πού μᾶς προσφέρουν τά γεγονότα αὐτά καί ἐξηγεῖται τό πῶς ὁ Θεός διά μέσου αὐτῶν προετοίμαζε τόν κόσμο γιά τήν ὑποδοχή τοῦ Σωτῆρος καί τήν ἀποδοχή τῆς σωτηρίας.

Γιά τό σκοπό αὐτόν ὁ Θεός ἐδιάλεξε τόν ἰσραηλιτικό λαό, γιά νά προετοιμάσει αὐτόν πρῶτα καί δι’ αὐτοῦ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Εἶναι φυσικό λοιπόν ἡ Παλαιά Διαθήκη νά κάνει λόγο κυρίως γιά τόν ἰσραηλιτικό λαό καί τοῦ λαοῦ αὐτοῦ τήν ἱστορία νά ἐκθέτει. Ἡ ἱστορία ὅμως τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ εἶναι συγχρόνως καί ἱστορία  τοῦ σχεδίου τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία μας.

Ἐξ ἄλλου πολλά πρόσωπα καί γεγονότα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι προτυπώσεις καί προεικονίσεις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ ἔργου του. Ὁ Ἰσαάκ μέ τή θυσία του, ὁ Ἰωσήφ μέ τά παθήματά του, ὁ Ἰωνᾶς μέ τήν περιπέτειά του προεικόνιζαν τά πάθη, τήν ταφή καί τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Ἀλλά καί πολλά γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ ἰσραηλιτικοῦ, ὅπως ἡ διάβασις τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης ὁ ἀμνός  τοῦ Πάσχα, ὁ χάλκινος ὄφις κ.ἄ. ἦταν προτυπώσεις τῆς λυτρωτικῆς θυσίας τοῦ Κυρίου μας.

Γνωρίζοντας λοιπόν τήν ἱστορία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης κατανοοῦμε καλύτερα τά γεγονότα τῆς Καινῆς Διαθήκης γιατί στήν Παλαιά Διαθήκη ἔχουμε τήν προαναγγελία καί τήν προετοιμασία τῆς σωτηρίας ἐνῶ στήν Καινή ἔχουμε τήν πραγματοποίησή της.

 

« Ἀβραάμ, ὁ προπάτορας τοῦ Μεσσία καί πατέρας τῶν πιστῶν»

Note: The audio tag is not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions.

******************************************************************************************************************************

« Ὁ Ἰσαάκ, ὁ εὐλογημένος  ἀπόγονος»

«Ἐνευλογηθήσονται ἐν τῷ σπέρματί  σου  πάντα τὰ ἔθνη τῆς  γῆς»

(Γενέσεως κβ΄, 18)

Note: The audio tag is not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions.

******************************************************************************************************************************

«Ὁ Ἰακώβ, Ἀγωνίστηκε μέ τό Θεό καί τόν ἄνθρωπο καί νίκησε»

(Γενέσεως λβ΄, 18)

Note: The audio tag is not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions.

******************************************************************************************************************************

«Ἰωσήφ: Προεικόνιση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ »

Note: The audio tag is not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions.

******************************************************************************************************************************

«Οἱ υἱοί τοῦ Ἰακώβ Βάση τοῦ Δωδεκαφύλου τῶν Ἰουδαίων Οἱ 12 Ἀπόστολοι στύλοι τῆς Ἐκκλησίας Οἱ δώδεκα πυλῶνες τῆς Ἄνω Ἱερουσαλήμ (Ἀποκαλύψεως κα΄, 10-14)»

Note: The audio tag is not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions.

******************************************************************************************************************************

«Ὁ Μωϋσῆς ἐλευθερωτής τοῦ Ἰσραήλ. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἐλευθερωτής τῶν ψυχῶν μας»

Note: The audio tag is not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions.

******************************************************************************************************************************

«Ἰησοῦς Χριστός. Τότε μέν τυπούμενος, νῦν δέ ἐνεργούμενος»

Note: The audio tag is not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions.

******************************************************************************************************************************

«Ἡ ἐποχή τοῦ Μεσσία καί τά χαρακτηριστικά κατά τόν προφήτη Ἡσαΐα»

Note: The audio tag is not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions.

******************************************************************************************************************************

«ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΗΣ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ»

Note: The audio tag is not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions.

******************************************************************************************************************************

« Ὁ Θεός μέ θαυμαστές ἐνέργειες κάμπτει τήν ἀντίσταση τῶν Αἰγυπτίων στό θέλημά Του νά ἐλευθερώσουν τούς Ἰσραηλῖτες»

Note: The audio tag is not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions.

******************************************************************************************************************************

20181205 165004

Ιερά Μητρόπολη

Καισαριανής Βύρωνος & Υμηττού

Φορμίωνος 83

16121, Καισαριανή

Τηλ. : 210 7224123 - 210 7237133

Fax : 210 7223584

email :info@imkby.gr

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

images