Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2020

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ

Φορμίωνος 83, 161-21  Καισαριανή. Τηλ. 210 -7224123 Fax 210 -7223584

(Internet)       http://www.imkby.gr          (e-mail)          Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ἀριθμ. Πρωτ.: Φ.1/4/420                          Ἐν Καισαριανῇ τῇ 11ῃ Ἰουνίου 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τούς Πανοσι(ολογι)ωτάτους καί Αἰδεσιμ(ολογι)ωτάτους  Πρεσβυτέρους,

Ἐφημερίουςτῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ

                                               

            Ἀπό 15 ἕως 30 Ἰουνίου 2020 θά δι­ε­ξα­χθοῦν οἱ Πα­νελ­λα­δι­κές Ἐ­ξε­τά­σεις γι­ά τήν εἰ­σα­γω­γή τῶν νέ­ων στά Α.Ε.Ι καί τά Τ.Ε.Ι.

            Ἡ πε­ρί­ο­δος καί ἡ δι­α­δι­κα­σί­α τῶν ἐ­ξε­τά­σε­ων εἶ­ναι μί­α πε­ρί­ο­δος ἀ­γω­νί­ας, οὐ μό­νον γι­ά τούς ἐ­ξε­τα­ζο­μέ­νους, ἀλ­λά γιά ὅ­λη τήν οἰ­κο­γέ­νει­α τους.

            Οἱ Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας αὐτή τήν περίοδο θά συμπαρασταθοῦν στόν ἀγῶνα καί στήν ἀγωνία τῶν διαγωνιζομένων καί τῶν οἰκογενειῶν τους συναγωνιζόμενες μαζί τους στήν προσευχή.

            Πρός τοῦτο ἐντελλόμεθα ὅπως :

            1) Τελῆται κατά τίς ἡμέρες   τῶν Πανελλαδικῶν Ἐξετάσεων ὑποχρεωτικῶς ἡ θεία Λειτουργία ὑπέρ τῆς ἐνισχύσεως, θείας ἀντιλήψεως καί ἐπισκέψεως τῶν διαγωνιζομένων καί τῶν οἰκείων τους.

            2) Ψάληται ἐπίσης καθ' ἑκάστη μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Παρακλητικός Κανών ὑπέρ τῶν ὑποψηφίων μαθητῶν καί σπουδαστῶν γιά τίς Πανελλαδικές Ἐξετάσεις, οὗτινος ἔχουν ἀποσταλεῖ κατά τό παρελθόν ἀντίτυπα.

            3) Προβῆτε στίς ἑξῆς ἐνέργειες γιά νά πληροφορηθοῦν οἱ πιστοί τό πρόγραμμα προσευχῆς τῆς Ἐνορίας:

            α) Ἀνακοινώσητε αὐτό ἐγκαίρως ἀπό τῆς Κυριακῆς 14ης Ἰουνίου 2020 τόσον πρός τούς πιστούς ἐπ' Ἐκκλησίαις, ὅσον καί πρός τά Λύκεια πού λειτουργοῦν στήν Ἐνορία σας.

            β) Ἀναρτήσητε στόν Πίνακα ἀνακοινώσεων τῆς Ἐνορίας σας τήν Ἀνακοίνωση πού σᾶς ἀποστέλλουμε.

                   

Μετά πατρικῶν εὐχῶν.

 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ Δανιήλ.

20181205 165004

Ιερά Μητρόπολη

Καισαριανής Βύρωνος & Υμηττού

Φορμίωνος 83

16121, Καισαριανή

Τηλ. : 210 7224123 - 210 7237133

Fax : 210 7223584

email :info@imkby.gr

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

images