Πέμπτη, 28 Μαϊος 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙC

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗC, ΒΥΡΩΝΟC ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ

Φορμίωνος 83, Καισαριανή, τ.κ. 161 21. Τηλ. 210-7224123 fax.: 210-7223584 ( Internet) http: //www.imkby.gr - (e-mail) info@imkby.gr

 

Καισαριανή 11 Σεπτεμβρίου 2018

Μ Η Ν Υ Μ Α

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ

γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2018-2019.

ΠΡΟΣ

τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

 

Ἀγαπητά μου παιδιά

Τά Σχολεῖα σήμερα ἄνοιξαν γιά νά σᾶς ὑποδεχθοῦν μετά τίς καλοκαιρινές διακοπές. Σάν τίς ἐργατικές μέλισσες πού μετά τήν ἐργασία τους ἐπιστρέφουν στίς κυψέλες τους ἔτσι καί σεῖς φορτωμένοι ἐμπειρίες ἐπιστρέφετε στά μαθητικά θρανία. Μιά νέα περίοδος μαθημάτων καί γνώσεων ἀρχίζει στήν ὁποία οἱ καλοί δάσκαλοί σας θά σᾶς μεταδώσουν γνώσεις καί ὑψηλότερες ἐμπειρία ζωῆς.

Γιά τόν λόγο αὐτό τελέσαμε τήν Ἱερά Ἀκολουθία ὅλοι μαζί σεῖς, οἱ δάσκαλοί σας, οἱ γονεῖς καί κηδεμόνες σας καί οἱ Ἀρχές πού ἐποπτεύουν τήν ἐκπαιδευτική διαδικασία.

Ἕνα ταξείδι ἀρχίζει στίς γνώσεις, ταξείδι στίς ἐμπειρίες. Μιά ἐργασία ἐπίπονη, ἀλλά τερπνή μέ καρπούς ὥριμους καί θελτικούς.

Ὁ Θεός νά εἶναι μαζί σας. Καλή σχολική χρονιά.

Μέ πατρικές εὐχές. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ Δανιήλ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙC

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗC, ΒΥΡΩΝΟC ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ

Φορμίωνος 83, Καισαριανή, τ.κ. 161 21. Τηλ. 210-7224123 fax.: 210-7223584 ( Internet) http: //www.imkby.gr - (e-mail) info@imkby.gr

 

 

Καισαριανή 11 Σεπτεμβρίου 2018

Μ Η Ν Υ Μ Α

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ

γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2018-2019.

 

ΠΡΟΣ

τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας

 

Ἀγαπητοί νέοι καί νέες

Μετά τίς καλοκαιρινές διακοπές ἐπανέρχεσθε στό Σχολεῖο γιά νά συνεχίσετε τήν ἐκπαίδευσή σας σέ ἀνώτερα πεδία γνώσεως.

Μέ τήν ἱερή Ἀκολουθία πού τελέσαμε ὅλοι μαζί σεῖς, οἱ καθηγητές σας, οἱ γονεῖς καί κηδεμόνες σας, καί οἱ ἐποπτεύουσες Ἀρχές τήν ἐκπαιδευτική διαδικασία προσευχηθήκαμε γιά σᾶς γιά νά ἔχετε τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐνίσχυσή Του στό σπουδαῖο καί ἱερό ἔργο πού σήμερα ἀναλαμβάνετε.

Δέν ἀγνοεῖτε ἀσφαλῶς ὅτι ἡ μάθηση εἶναι ἕνα ἄθλημα ἐπίπονο, πνευματική γυμνασία τήν ἀπεκάλεσαν οἱ ἀρχαῖοι προπάτορές μας καί συγχρόνως ὡς ἄθλημα καί ὡς μύηση ἡ παιδεία εἶναι θελκτική καί τερπνή καί μύηση στό γεγονός τῆς ζωῆς καί τῆς κοινωνίας, ἐφ’ ὅσον ὁ

ἄνθρωπος   κατά    τόν   Ἀριστοτέλη   «φύσει   ὀρέγεται   τοῦ   εἰδέναι» (Ἀριστοτέλη, Μετά τά Φυσικά, I 2, 980a),

Οἱ καθηγητές σας ἔχουν ἀναλάβει νά σᾶς μεταδώσουν τίς γνώσεις

καί νά σᾶς εἰσαγάγουν στά μυστήρια τῆς ζωῆς.

Εὐελπιστῶ ὅτι θά ἀνταποκριθεῖτε μέ ἀποφασιστικότητα, μέ ζῆλο καί ἐπιμέλεια γιά νά ἐπιτύχετε νά ἀποκτήσετε τήν γνώση καί νά γνωρίσετε τήν ἀλήθεια τῆς ζωῆς.

Ὁ Θεός νά εἶναι μαζί σας. Καλή σχολική χρονιά.

Μέ πατρικές εὐχές. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ Δανιήλ.

20181205 165004

Ιερά Μητρόπολη

Καισαριανής Βύρωνος & Υμηττού

Φορμίωνος 83

16121, Καισαριανή

Τηλ. : 210 7224123 - 210 7237133

Fax : 210 7223584

email :info@imkby.gr

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

images