Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024

Π Ι Ν Α Ξ  1

 

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ

 

 ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ Κ.Κ. ΔΑΝΙΗΛ

 

ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

Γεώργιος Παΐζης

5.6.2000

Νεκτάριος Κανδαρᾶς

8.8.2000

Γεώργιος Καραούλης

20.3.2000

2.3.2003

Σωτήριος Χατζόπουλος

17.9.2000

19.10.2003

Γρηγόριος Χαρῖτος

6.5.2001

16.9.2001

Γεώργιος Κέφης

4.3.2001

23.9.2001

Δημήτριος Παπαδόπουλος

25.2.2001

26.8.2001

Χριστόδουλος Κοτσίφης

22.7.2001

26.10.2001

Νεκτάριος Κουτρουμάνης

7.10.2001

15.8.2002

Γεώργιος Ντόβολος

13.1.2002

6.8.2002

Νίκων Γαλανόπουλος

16.6.2003

1.2.2004

Μιχαήλ Πετρόπουλος

5.10.2003

21.10.2007

Γεράσιμος Μπιλιλῆς

5.4.2004

28.6.2004

Ἰωσήφ Φραντζεσκάκης

18.7.2004

25.6.2006

Στέφανος Κωστόπουλος

4.9.2005

30.10.2005

Χρύσανθος Λιόλιος

13.11.2005

9.7.2006

Γεώργιος Κουτσοκώστας

22.7.2006

23.7.2006

Καλλίνικος Νικολάου

15.2.2004

6.12.2008

Γεδεών Μαγκριώτης

11.11.2007

8.8.2010

Κωνσταντῖνος Χριστόπουλος

3.8.2008

14.9.2008

Κωνσταντῖνος Κομνηνός

7.9.2008

23.11.2008

Παντελεήμων Καρύκας

27.9.2009

15.11.2009

Δημήτριος Καλλιακούδας

13.12.2009

20.12.2009

Μακάριος Παναγόπουλος

26.12.2009

27.11.2016

Κωνσταντῖνος Κατῆς

11.4.2010

26.4.2010

Παρθένιος Οἰκονόμου

3.7.2010

15.8.2010

Σιλουανός Βέργος

4.7.2010

11.12.2016

Ἀθανάσιος Νικολοζάκης

6.11.2011

13.11.2011

Πρόδρομος Τζωρτζάτος

10.6.2012

15.7.2012

Σταμάτης Σταματόπουλος

29.7.2012

26.7.2013

Γεώργιος Κυριακάκης

3.8.2014

21.9.2014

Γεώργιος Σχοινᾶς

28.9.2014

2.11.2014

Πέτρος Δαουτᾶκος

11.1.2015

1.2.2015

Χρῆστος Μπάρδης

25.10.2015

8.11.2015

Φιλόθεος Τουλιόπουλος

15.11.2015

30.1.2021

Παναγιώτης Καλάβριας

15.1.2017

4.2.2018

Πλάτων Βλάχος

12.2.2017

 18.01.2021

Ματθαῖος Δάτσικας

21.1.2018

18.3.2018

Ἰωάννης Καβανάλ

1.2.2020

Βασίλειος Παπακώστας

9.2.2020

24.5.2020

Ἰωάννης Μαλάμης

16.1.2021

Ἀντώνιος Μελιδονιώτης

17.1.2021

Πορφύριος Βότσκος

4.4.2021

 

 

Π Ι Ν Α Ξ  2

 

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ

 

 ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ Κ.Κ. ΔΑΝΙΗΛ

 

ΚΑΤ ΕΤΟΣ

 

Ἔτος 2000

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

Γεώργιος Καραούλης

20.3.2000

Σωτήριος Χατζόπουλος

17.9.2000

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

Γεώργιος Παΐζης

20.3.2000

Νεκτάριος Κανδαρᾶς

8.8.2000

Χρῆστος Δημητρόπουλος

10.9.2000

 

 

Ἔτος 2001

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

Δημήτριος Παπαδόπουλος

25.2.2001

Γεώργιος Κέφης

4.3.2001

Χαρίτων Μελεμές

2.4.2001

Γρηγόριος Χαρῖτος

6.5.2001

 Ἰωάννης Τομαρᾶς

18.7.2001

Χριστόδουλος Κοτσίφης

22.7.2001

Νεκτάριος Κουτρουμάνης

7.10.2001

 

 

 

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

Δημήτριος Παπαδόπουλος

26.8.2001

Γρηγόριος Χαρῖτος

16.9.2001

Γεώργιος Κέφης

23.9.2001

Χριστόδουλος Κοτσίφης

26.10.2001

 

 

 

Ἔτος 2002

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

Γεώργιος Ντόβολος

13.1.2002

Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος

16.6.2002

Ἐφραίμ Χαλῆς

15.9.2002

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

Γεώργιος Ντόβολος

6.8.2002

Νεκτάριος Κουτρουμάνης

15.8.2002

 

 

Ἔτος 2003

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

Μιχαήλ Πετρόπουλος

5.10.2003

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

Γεώργιος Καραούλης

2.3.2003

Νίκων Γαλανόπουλος

16.6.2003

Σωτήριος Χατζόπουλος

19.10.2003

 

 

Ἔτος 2004

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

Χαράλαμπος Γρηγοριάδης

31.1.2004

Καλλίνικος Νικολάου

15.2.2004

Γεράσιμος Μπιλιλῆς

5.4.2004

Ἀθανάσιος Μπουζέτος

5.5.2004

Ἰωσήφ Φραντζεσκάκης

18.7.2004

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος

18.1.2004

Νίκων Γαλανόπουλος

1.2.2004

Γεράσιμος Μπιλιλῆς

28.6.2004

 

 

 

Ἔτος 2005

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

Νικόλαος Κόντας

8.1.2005

Στέφανος Κωστόπουλος

4.9.2005

Χρύσανθος Λιόλιος

13.11.2005

Σωκράτης Φατοῦρος

3.12.2005

Ἀθανάσιος Γιαννόπουλος

10.12.2005

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

Στέφανος Κωστόπουλος

30.10.2005

 

 

Ἔτος 2006

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

Γεώργιος Κουτσοκώστας

22.7.2006

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

Ἰωσήφ Φραντζεσκάκης

25.6.2006

Χρύσανθος Λιόλιος

9.7.2006

Γεώργιος Κουτσοκώστας

23.7.2006

 

 

Ἔτος 2007

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

Πέτρος Πετρόπουλος

29.7.2007

Γεώργιος Μαγκριώτης

11.11.2007

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

Μιχαήλ Πετρόπουλος

21.10.2007

 

 

Ἔτος 2008

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

Κωνσταντῖνος Χριστόπουλος

3.8.2008

Κωνσταντῖνος Κομνηνός

7.9.2008

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

Κωνσταντῖνος Χριστόπουλος

14.9.2008

Κωνσταντῖνος Κομνηνός

23.11.2008

Καλλίνικος Νικολάου

6.12.2008

 

 

 Ἔτος 2009

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

Παντελεήμων Καρύκας

27.9.2009

Δημήτριος Καλλιακούδας

13.12.2009

Μακάριος Παναγόπουλος

26.12.2009

     

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

Παντελεήμων Καρύκας

15.11.2009

Δημήτριος Καλλιακούδας

20.12.2009

 

 

Ἔτος 2010

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ

ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

Κωνσταντῖνος Κατῆς

11.4.2010

Παρθένιος Οἰκονόμου

3.7.2010

Σιλουανός Βέργος

4.7.2010

  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

Κωνσταντῖνος Κατῆς

26.4.2010

Γεδεών Μαγκριώτης

8.8.2010

Παρθένιος Οἰκονόμου

15.8.2010

 

 

Ἔτος 2011

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

Ἀθανάσιος Νικολαζάκης

6.11.2011

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

Ἀθανάσιος Νικολοζάκης

13.11.2011

 

 

Ἔτος 2012

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

Πρόδρομος Τζωρτζᾶτος

10.6. 2012

Σταμάτης Σταματόπουλος

29.7.2012

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

Πρόδρομος Τζωρτζᾶτος

15.6.2012

 

  

Ἔτος 2013

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ Εἰς  Πρεσβύτερον

Σταμάτης Σταματόπουλος

26.7.2013

 

 

Ἔτος 2014

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

Γεώργιος Κυριακάκης

3.8. 2014

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ  ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

Γεώργιος Κυριακάκης 

21.9.2014

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

Γεώργιος Σχοινᾶς 

28.9.2014

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

Γεώργιος Σχοινᾶς  

2.11.2014

 

 

Ἔτος 2015

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

Πέτρος Δαουτᾶκος

11.1.2015

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

Πέτρος Δαουτᾶκος  

1.2.2015

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

Χρῆστος Μπάρδης

25.10.2015

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

Χρῆστος Μπάρδης

8.11.2015

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ

ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

Φιλόθεος Τουλιόπουλος

15.11.2015

 

Ἔτος 2016

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ

ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

Μακάριος Παναγόπουλος

27.11.2016

Σιλουανός Βέργος

11.12.2016

 

 

 

Ἔτος 2017

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ

ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

Παναγιώτης Καλάβριας

15.1.2017

Πλάτων Βλάχος

12.2.2017

 

 

Ἔτος 2018

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ

ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

Ματθαῖος Δάτσικας

21.1.2018

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ

ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

Παναγιώτης Καλάβριας

4.2.2018

Ματθαῖος Δάτσικας

18.3.2018

 

 

Ἔτος 2020

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ

ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

Ἰωάννης Καβανάλ

1.2.2020

Βασίλειος Παπακώστας  

9.2.2020

 

 

Ἔτος 2021

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

Ἰωάννης Μαλάμης  

16.1.2021

Ἀντώνιος Μελιδονιώτης  

17.1.2021

Πορφύριος Βότσκος

4.4.2021

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

Πλάτων Βλάχος

18.01.2021

Φιλόθεος Τουλιόπουλος 30.01.2021

 

 

 

Π Ι Ν Α Ξ 3

 

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ

 

ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ Κ.Κ. ΔΑΝΙΗΛ

 

ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

 

α)ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

Χαράλαμπος Γρηγοριάδης

31.1.2004

Ἀθανάσιος Μπουζέτος

5.5.2004

Νικόλαος Κόντας

8.1.2005

Σωκράτης Φατοῦρος

3.12.2005

Ἀθανάσιος Γιαννόπουλος

10.12.2005

Πέτρος Πετρόπουλος

29.7.2007

Ἰωάννης Καβανάλ 01.02.2020

 

β) ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ

ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

Χαρίτων Μελεμές

2.4.2001

 

 

 

γ)ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ

ΣΥΡΟΥ,ΤΗΝΟΥ, ΑΝΔΡΟΥ, ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ

ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

 Ἰωάννης Τομαρᾶς

18.7.2001

 

Π Ι Ν Α Ξ  4

 

ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΘΕΝΤΩΝ

 

ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ Κ.Κ. ΔΑΝΙΗΛ

 

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑΝ

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ

ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ

ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

Χρῆστος Δημητρόπουλος

10.9.2000

Ἐφραίμ Χαλῆς

15.9.2002

Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος

16.6.2002

18.1.2004

Χαράλαμπος Γρηγοριάδης

31.1.2004

Ἀθανάσιος Γιαννόπουλος

10.12.2005

Σωκράτης Φατοῦρος

3.12.2005

Πέτρος Πετρόπουλος

29.7.2007

Γεδεών Μαγκριώτης

11.11.2007

8.8.2010

Δημήτριος Καλλιακούδας

13.12.2009

20.12.2009

Νεκτάριος Κουτρουμάνης

7.10.2001

15.8.2002

Ἀθανάσιος Νικολοζάκης

6.11.2011

13.11.2011

   

 

 

 

  Π Ι Ν Α Ξ  5

 

ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΚΟΥΡΩΝ

 

ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ Κ.Κ. ΔΑΝΙΗΛ

 

ΕΙΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ

ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ) ΒΥΡΩΝΑ

 

ΟΝΟΜΑ

ΚΟΥΡΑ

π. Χριστόδουλος Κοτσίφης

21.7.2001

π. ΝεκτάριοςΠαπαζαφειρόπουλος

  1.6.2002

π. Ἐφραίμ Χαλῆς

 14.9.2002

π. Νίκων Γαλανόπουλος

 14.6.2003

π. Καλλίνικος Νικολάου

14.2. 2004

π. Ἰωσήφ Φραντζεσκάκης

 17.7.2004

π. Γεδεών Μαγκριώτης

16.10.2005

π. Χρύσανθος Λιόλιος

12.11.2005

π. Μακάριος Παναγόπουλος

19.12.2009

π. Σιλουανός Βέργος

2.7.2010

π. Παρθένιος Οἰκονόμου

2.7.2010

π. Πρόδρομος Τζωρτζᾶτος

9.6.2012

π. Φιλόθεος Τουλιόπουλος

7.11.2015

π. Πορφύριος Βότσκος

3.4.2021

 

ΕΙΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΡΕΑ

 

ΟΝΟΜΑ

ΚΟΥΡΑ

Εὐγενία

2000

Σιλουανή

2000

Σταματίνα

2001

Παϊσία

2001

Ραφαέλλα

2001

Μαγδαληνή

2001

Νεκταρία

2001

Σεβαστιανή

2001

Θέκλα

2002

Ἀναστασία (Ρασοφόρος)

2002

Ἐλισάβετ

2002

Δανιηλία (Ρασοφόρος)

2002

Σωφρονία

2003

Ταβιθᾶ (Ρασοφόρος)

2003

Φοίβη (Ρασοφόρος)

2003

Φιλοθέη

2003

Φιλονίλλα (Ρασοφόρος)

2004

Χρυσοστόμη (Ρασοφόρος)

2005

Ἀντωνία (Ρασοφόρος)

2006

Δωροθέα

2015

Μαγδαληνή

2017

Παϊσία

2020

Εὐπραξία (Ρασοφόρος)

2020

 

 Π Ι Ν Α Ξ  6

 

ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ

 

ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ Κ.Κ. ΔΑΝΙΗΛ

 

 

ΟΝΟΜΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου Καισαριανῆς

16.4.2000

Ἱερός Ναός Γενεσίου τῆς Θεοτόκου εἰς Α.Σ.Δ.Ε.Ν. Στρατόπεδο Σακέτα Βύρωνα

16.12.2000

Ἱερό Παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Καισαριανῆς

12.10.2003

Ἱερός Ναός Ἁγίου Βασιλείου εἰς Κοιμητήριον Βύρωνος

(Θεμελίωσις Ἱεροῦ Ναοῦ 18.2.2001)

29.9.2002

Ἱερόν Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Σάββα τῆς ἐνορίας τοῦ

Ἁγίου Γεωργίου Καρέα  

11.10.2009

Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίας Βαρβάρας Βύρωνος τῆς ἐνορίας τῆς Ἁγίας Τριάδος Βύρωνος

8.6.2013

Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγίας Παρασκευῆς καί Ἁγίου Φανουρίου τῆς ἐνορίας τῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νέας Ἑλβετίας Βύρωνος (Θυρανοίξια καί καθαγιασμός Ἁγίας Τραπέζης)

24.7.2016

 

 

Π Ι Ν Α Ξ  7

 

ΧΕΙΡΟΘΕΤΗΣΕΩΣ

ΙΕΡΕΩΝ ΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ

 

 ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ Κ.Κ. ΔΑΝΙΗΛ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΕΧΕΙΡΟΘΕΤΗΘΗ

Νικόδημος Δάγλας

4.4.2000

Παναγιώτης Σκανδάλης

4.4.2000

Σωτήριος Χριστοδούλου

4.4.2000

Εὐστάθιος Ἀρκαμούζης

4.4.2000

Εὐθύμιος Νίκας

4.4.2000

Βασίλειος Φέσσας

4.4.2000

Ζαχαρίας Μπίλιαρης

4.8.2000

Εἰρηναῖος Παναγιωτόπουλος

22.9.2003

Γεώργιος Κέφης

2.2.2004

Ἰωάννης Γαροφαλάκης

4.4.2004

Γεώργιος Ντόβολος

2.10.2005

Καλλίνικος Νικολάου

6.12.2008

Νίκων Γαλανόπουλος

19.4.2009

Χριστόδουλος Κοτσίφης

4.4.2010

Γεώργιος Καραούλης

4.4.2010

Γεράσιμος Μπιλιλῆς

4.4.2010

Χρύσανθος Λιόλιος

6.8.2012

Μιχαήλ Πετρόπουλος

24.4.2014

Στέφανος Κωστόπουλος

24.4.2014

Νεκτάριος Κανδαρᾶς

1.5.2016

Καλλίνικος Χριστέλης

1.5.2016

Μακάριος Παναγόπουλος

27.11.2016

                  

Π Ι Ν Α Ξ  8

 

ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΣ

ΙΕΡΕΩΝ ΕΙΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΕΣ

 

 ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ Κ.Κ. ΔΑΝΙΗΛ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΕΧΕΙΡΟΘΕΤΗΘΗ

Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος

19.1.2004

Νίκων Γαλανόπουλος

1.2.2004

Χριστόδουλος Κοτσίφης

19.3.2006

Ἰωσήφ Φραντζεσκάκης

25.6.2006

Καλλίνικος Νικολάου

6.12.2008

Χρύσανθος Λιόλιος

19.4.2009

Καλλίνικος Χριστέλης

15.4.2012

Νεκτάριος Κανδαρᾶς

17.11.2013

Γεδεών Μαγκριώτης

24.12.2015

Παρθένιος Οἰκομόνου

24.12.2015

Πρόδρομος Τζωρτζᾶτος

24.12.2015

Μακάριος Παναγόπουλος

27.11.2016

Σιλουανός Βέργος

11.12.2016

Φιλόθεος Τουλιόπουλος

30.1.2021

                  

Π Ι Ν Α Ξ  9

 

ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΣ

 

ΙΕΡΕΩΝ ΕΙΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ

 

 ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ Κ.Κ. ΔΑΝΙΗΛ

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΕΧΕΙΡΟΘΕΤΗΘΗ

Εὐστάθιος Ἀρκαμούζης

17.3.2000

Γεώργιος Καραούλης

2.3.2003

Γεώργιος Κέφης

20.9.2003

 Βασίλειος Παπαβασιλείου

1.5.2005

Παναγιώτης Σκανδάλης

12.6.2006

Σωτήριος Χριστοδούλου

22.10.2006

Γεράσιμος Μπιλιλῆς

23.10.2006

Γεώργιος Ντόβολος

27.4.2008

Παναγιώτης Θεοδωρακᾶτος

15.8.2008

Στέφανος Κωστόπουλος

19.4.2009

Μιχαήλ Πετρόπουλος

24.12.2009

Γρηγόριος Χαρῖτος

4.4.2010

Νεκτάριος Κουτρουμάνης

15.4.2012

Εὐθύμιος Στρατούλης

17.6.2012

Γεώργιος Παΐζης

12.4.2015

Γεώργιος Κουτσοκώστας

24.12.2019

Χρῆστος Μπάρδης

24.12.2019

Γεώργιος Σχοινᾶς

16.5.2021

Παναγιώτης Καλάβριας

20.6.2021

Γεώργιος Κυριακάκης 26.7.2021

                  

 

Π Ι Ν Α Ξ  10

 

ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΣ

ΙΕΡΕΩΣ  ΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΝ

 

 ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ Κ.Κ. ΔΑΝΙΗΛ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΕΧΕΙΡΟΘΕΤΗΘΗ

Γρηγόριος Χαρῖτος

19.4.2008

Ἰωάννης Θωμόπουλος

15.4.2012

Γεώργιος Κουτσοκώστας

1.5.2016

Ἀθανάσιος Νικολοζάκης

1.5.2016

Κωνσταντῖνος Χριστόπουλος

16.4.2017

Γεώργιος Σχοινᾶς

24.12.2019

Παναγιώτης Καλάβριας

24.12.2019

Πλάτων Βλάχος 25.03.2021

                  

 

 

 Π Ι Ν Α Ξ  11

 

ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΟΝΟΥ  ΕΙΣ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΝ

 

 ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ Κ.Κ. ΔΑΝΙΗΛ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΕΧΕΙΡΟΘΕΤΗΘΗ

Γεώργιος Καραούλης

23.12.2001

Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος

2.3.2003

Μιχαήλ Πετρόπουλος

13.4.2004

Μακάριος Παναγόπουλος

24.4.2011

Σιλουανός Βέργος

27.11.2016

Φιλόθεος Τουλιόπουλος

8.4.2018

Ἰωάννης Μαλάμης

16.5.2021

                  

                                                                          

Π Ι Ν Α Ξ  12

 

ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΣ

ΛΑΙΚΩΝ  ΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

 

 ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ Κ.Κ. ΔΑΝΙΗΛ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΕΧΕΙΡΟΘΕΤΗΘΗ

Ἱερός Ναός

Κωνσταντῖνος  Χατζηχαραλάμπους

28.6.2001

 Ἁγίου Ἀποστόλου Πέτρου Ν. Μανωλάδας

Δημήτριος Παναγόπουλος

21.4.2002

Μητρ. Ἱ. Ν.  Ἁγίου Νικολάου Καισαριανῆς

Σωτήριος Βέργος

23.3.2003

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καισαριανῆς

Θεόδωρος Οὐσταμανωλάκης

4.4.2004

Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ὑμηττοῦ

Γεώργιος Καραούλης

4.4.2004

Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ὑμηττοῦ

Δημήτριος Τουλιόπουλος

2.12.2007

Ἁγ. Τριῶν Ἱεραρχῶν Καισαριανῆς

Παναγιώτης Οἰκονόμου

5.4.2009

Ἁγίου Δημητρίου Ν. Ἑλβετίας Βύρωνος

Ἄγγελος Παππᾶς

5.4.2009

Ἁγίου Δημητρίου Ν. Ἑλβετίας

Ἠλίας Μιχαηλίδης

18.4.2009

Ἁγίου Νικολάου Καισαριανῆς

Ἀντώνιος Μεληδονιώτης

18.4.2009

Ἁγίου Νικολάου Καισαριανῆς

Ἐμμανουήλ Μπαλοῦρδος

23.4.2009

Ἁγίου Γεωργίου Καρέα Βύρωνος

Χρῆστος Κονταξῆς

15.11.2009

Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου

Παναγιώτης Παπακυριακοῦ

14.2.2010

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καισαριανῆς

Βασίλειος Παπακώστας

28.2.2010

Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βύρωνος

Ἀναστάσιος Καρανάσης

18.9.2011

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καισαριανῆς

Γεώργιος Ντόβολος

28.10.2012

Ἁγίου Δημητρίου Ν. Ἑλβετίας Βύρωνος

Μιχαήλ Σιταρᾶς

22.12.2013

Ἁγίας Τριάδος Βύρωνος

Σπυρίδων Ἀργυρόπουλος

1.4.2018

Ἁγίου Γεωργίου Καρέα

Γεώργιος Παπαδάμου

29.12.2019

Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ὑμηττοῦ

Ἑλένη Παπαδάμου

29.12.2019

Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ὑμηττοῦ

                  

20181205 165004

Ιερά Μητρόπολη

Καισαριανής Βύρωνος & Υμηττού

Φορμίωνος 83

16121, Καισαριανή

Τηλ. : 210 7224123 - 210 7237133

Fax : 210 7223584

email :info@imkby.gr

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

images