Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024

Κάλεσμα Ζωῆς καί Σωτηρίας

Δημοσιεύθηκε 10.11.2022

 

Ὁ Θεός πάντα καλεῖ κοντά Του μέ τήν πλούσια χάρη Του τόν ἄνθρωπο πού ἔχει τήν θέληση καί τήν διάθεση νά ἀγωνιστεῖ γιά τήν πίστη του καί τήν σωτηρία του. Μελετώντας τήν ἁγία Γραφή ἀνακαλύπτουμε καί πρός μελέτη πολλά παραδείγματα καί περιστατικά τῆς κλήσεως, δηλαδή τοῦ καλέσματος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ πρός τούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς Του καί κατ’ ἐπέκταση στούς πιστούς ὅλων τῶν ἐποχῶν, ὅπως καί σέ ἐμᾶς σήμερα.

Α΄. Ἡ κλήση τοῦ Θεοῦ ἀπευθύνεται:

1. Διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

α΄. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός καλεῖ κοντά Του τούς πρώτους μαθητές Ἀνδρέα, Πέτρο, Φίλιππο, Ναθαναήλ γιά νά γίνουν μάρτυρες τοῦ σωτηριώδους ἔργου Του καί κήρυκες τοῦ λόγου Του μετά τήν ἀνάστασή Του (βλ. Ἰωάννου α΄ 35-51)

β΄. Ἐπίσης, καλεῖ τούς διψασμένους γιά τήν ἀλήθεια, τήν ἀληθινή ζωή, τήν δικαιοσύνη, τήν εἰρήνη, τίς δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν, τήν ἀποκατάσταση στόν πνευματικό κόσμο, τήν ἀπολύτρωση  : «ποιος διψάει, νά ’ρθεῖ σ’ μένα καί νά πιε. Μέσα πό κενον πού πιστεύει σ’ μένα, καθώς λέει Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θά τρέξουν» (βλ. Ἰωάννου ζ΄ 37-39)

γ΄. Κάλεσε τόν ἀπόστολο Ματθαῖο γιά νά ἀλλάξει ζωή καί ἐπάγγελμα : «κολούθησε μέ». Κι κενος σηκώθηκε καί τόν κολούθησε  (βλ. Μάρκου β΄ 13-17)

δ΄. Καλεῖ τούς κουρασμένους ἀπό τίς μέριμνες καί τίς θλίψεις καί τίς ταλαιπωρίες τῆς ζωῆς καί φορτωμένους ἀπό ἐνοχές, ἀπογοητεύσεις καί μέριμνες : «λτε σ’ μένα λοι σοι κοπιάζετε καί εστε φορτωμένοι, κι γώ θά σς ξεκουράσω. Σηκῶστε πάνω σας τό ζυγό μου καί διδαχτετε πό τό δικό μου παράδειγμα, γιατί εμαι πράος καί ταπεινός στήν καρδιά, καί ο ψυχές σας θά βρον ξεκούραση. Γιατί ζυγός μου εναι παλός, καί τό φορτίο μου λαφρύ» (Ματθαίου ια΄ 28-30)

ε΄. Ἀπευθύνθηκε καί κάλεσε στόν πλούσιο νέο πού ζητοῦσε τήν τελειότητα, ἀλλά ἀπαιτοῦσε νά κάνει θυσίες : «ν θέλεις νά γίνεις τέλειος, πήγαινε πούλησε τά πάρχοντά σου καί δσε τά χρήματα στούς φτωχούς, καί θά χεις θησαυρό κοντά στό Θεό, κι λα νά μέ κολουθήσεις». Μόλις κουσε τήν πάντηση νεαρός, φυγε λυπημένος, γιατί εχε μεγάλη περιούσια»  (βλ. Ματθαίου ιθ΄ 16-22)

στ΄. Κάλεσε τόν Ζακχαῖο πού μέ τήν συμπεριφορά του ξεπέρασε κοινωνικά στερεότυπα καί ἐσωτερικές ἀναστολές : «ὁ Ζακχαῖος εἶπε στόν Κύριο: «Κύριε, ὑπόσχομαι νά δώσω τά μισά ἀπό τά ὑπάρχοντά μου στούς φτωχούς καί ν’ ἀνταποδώσω στό τετραπλάσιο ὅσα πῆρα μέ ἀπάτη». Ὁ Ἰησοῦς, ἀπευθυνόμενος σ’ αὐτόν, εἶπε: «Σήμερα αὐτή ἡ οἰκογένεια σώθηκε· γιατί κι αὐτός ὁ τελώνης εἶναι ἀπόγονός τοῦ Ἀβραάμ. Ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου ἦρθε γιά νά ἀναζητήσει καί νά σώσει αὐτούς πού ἔχουν χάσει τό δρόμο τους» (βλ. Λουκᾶ ιθ΄ 1-10)

ζ. Κάλεσε τόν Σαῦλο τῆς Ταρσοῦ γιά νά τοῦ ἀναθέσει νά κηρύξει στά ἔθνη, ὡς ἀπόστολος Παῦλος πλέον: Σήκω μως καί μπές στήν πόλη· κε θά σοῦ πονε τί πρέπει νά κάνεις»  (Πράξεων θ΄ 4-6)

η΄. Κάλεσε στό μεγάλο δεῖπνο τῆς Βασιλείας Του ὅλους τούς ἀνθρώπους «Τότε ὁ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε: “Κάποιος ἄνθρωπος ἑτοίμασε ἕνα μεγάλο δεῖπνο καί κάλεσε πολλούς. … Τότε ἄρχισαν ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλο νά βρίσκουν δικαιολογίες: … Ὁ οἰκοδεσπότης ὀργισμένος εἶπε στό δοῦλο του: πήγαινε γρήγορα στίς πλατεῖες καί στούς δρόμους τῆς πόλης καί φέρε μέσα τούς φτωχούς, τούς ἀνάπηρους, τούς κουτσούς καί τούς τυφλούς”….γιατί σᾶς βεβαιώνω πώς κανένας ἀπό κείνους πού κάλεσα βρήκαν δικαιολογίες δέ θά γευτεῖ τό δεῖπνο μου» (Λουκᾶ ιδ΄ 15-24)

θ΄.Ἀπεύθηνε κάλεσμα σ’ ὅλους τούς πιστούς νά δεχθοῦν τήν σωτηρία πιστεύοντες στόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό : «Σ’ ατούς νήκετε κι σες, φο σς κάλεσε ησος Χριστός» (Πρός Ρωμαίους α΄ 6)

2.Ἡ κλήση Του διά τοῦ ἁγίου Πνεύματος

Ὄπως ἔστειλε τόν ἀπόστολο Φίλιππο στόν Αἰθίοπα ἀξιωματοῦχο πού ἡ καρδιά του εἶχε ἑτοιμασθεῖ νά δεχθεῖ τήν πίστη στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό: «Ἕνας γγελος Κυρίου επε στό Φίλιππο: «Σήκω καί πήγαινε κατά τό νότο, στό δρόμο πού κατεβαίνει πό τήν ερουσαλήμ στή Γάζα». Τότε Φίλιππος, παίρνοντας εκαιρία …., ρχισε νά το κηρύττει τό χαρμόσυνο μήνυμα γιά τόν ησο»  (Πράξεων η΄ 26-39)

3. Κλήση διά τῶν ἔργων Του

 Μέ τά δημιουργήματά Του ὁ Θεός μᾶς καλεῖ νά Τόν γνωρίσουμε : «Παρ’ ,τι εναι όρατες καί αώνια δύναμη το Θεο καί θεϊκή του διότητα μποροσαν νά τίς δον μέσα στή δημιουργία, πό τότε πού γινε κόσμος»  (Πρός Ρωμαίους α΄ 20)

4. Διά τοῦ Εὐαγγελίου Του

Τό κήρυγμά τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι κλήση στήν σωτηρία διά τῆς πίστεως στόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό : «Σᾶς κάλεσε στή σωτηρία μέ τό δικό μας κήρυγμα, στε νά μετάσχετε στή δόξα το Κυρίου μς ησο Χριστο» (βλ. Πρός Θεσσαλονικεῖς Β΄ β΄ 13-14)

 

Β΄. Τό περιεχόμενο τῆς κλήσεως.

Ὁ Θεός μᾶς καλεῖ κοντά Του νά γευθοῦμε καί ἐμεῖς τήν χάρη Του καί τήν αἰώνια Βασιλεία Του, πού ἀποτελεῖ καί τό οὐσιαστικό περιεχόμενο τῆς πίστεώς μας. Πιό εἰδικά

1. Γιά τήν κοινωνία μετά τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐφόσον  : «Ὁ Θεός, πού σς κάλεσε νά ζετε σέ κοινωνία μέ τόν Υό του, τόν ησο Χριστό τόν Κύριό μας, κρατάει τίς ποσχέσεις του» (Α’ Πρός Κορινθίους α΄ 9)

2. Γιά ἁγιασμό, ἐφόσον  «Ὁ Θεός μς κάλεσε γιά νά γίνουμε χι θικά σύδοτοι, λλά γιοι» (Α΄ Πρός Θεσσαλονικεῖς δ΄ 7)

3. Γιά ἐλευθερία, ὅμως μέ ὅρια καί προϋποθέσεις διότι : «Ὁ Θεός, λοιπόν, δελφοί μου, σς κάλεσε γιά νά ζήσετε λεύθεροι. Μόνο νά μή γίνει λευθερία φορμή γιά μαρτωλή διαγωγή, λλά μέ γάπη νά πηρετετε νας τόν λλο» (Πρός Γαλάτας ε΄ 13)

4. Γιά εἰρήνη, ἐφόσον  «Ἡ ερήνη το Θεο, στήν ποία χετε κληθε λοι σάν να σμα, ς κατευθύνει τίς καρδιές σας. Γιά λα νά εγνωμονετε τό Θεό» (Πρός Κολοσσαεῖς γ΄ 15)

5. Γιά τήν αἰώνια δόξα τοῦ Χριστοῦ, διότι  «Μᾶς κάλεσε στή σωτηρία μέ τό δικό μας κήρυγμα, στε νά μετάσχετε στή δόξα το Κυρίου μς ησο Χριστο» (Β΄ Πρός Θεσσαλονικεῖς β΄ 14)

6.Γιά τήν αἰώνια ζωή, διότι μᾶς παράγγειλε «Νά ἀγωνίζεσαι τόν ὡραῖο ἀγώνα τῆς πίστεως. Κατάκτησε ἔτσι τήν αἰώνια ζωή, στήν ὁποία καί σέ κάλεσε ὁ Θεός, γιά τήν ὁποία ὁμολόγησες τήν καλή ὁμολογία μπροστά σέ πολλούς μάρτυρες» (Πρός Τιμόθεον Α΄ στ΄ 12)

Γ΄. Συνέπεια στήν κλήση

Ὁ Κύριός μας μᾶς δίδαξε νά ζοῦμε μέ τρόπο ἀντάξιο Ἐκείνου πού μᾶς κάλεσε «Σς παρακαλ, …νά ζετε μέ τρόπο ντάξιο κείνου πού σς κάλεσε  στή νέα ζωή. Νά ζετε μέ ταπείνωση, πραότητα καί πομονή· νά νέχεστε μέ γάπη νας τόν λλο καί νά προσπαθετε νά διατηρετε, μέ τήν ερήνη πού σς συνδέει μεταξύ σας, τήν νότητα πού δίνει τό Πνεμα το Θεο. Ἕνα σμα ποτελετε λοι κι να πνεμα σς νώνει, πως καί μία εναι λπίδα σας γιά τήν ποία σς κάλεσε Θεός. Ἕνας Κύριος πάρχει, μία πίστη, να βάπτισμα. Ἕνας Θεός καί Πατέρας λων, πού κυριαρχε σ’ λους, νεργε μέσα π’ λους καί κατοικε σέ λους σας » (Πρός Ἐφεσίους δ΄ 1-6)

20181205 165004

Ιερά Μητρόπολη

Καισαριανής Βύρωνος & Υμηττού

Φορμίωνος 83

16121, Καισαριανή

Τηλ. : 210 7224123 - 210 7237133

Fax : 210 7223584

email :info@imkby.gr

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

images